ขนาดกุ้ง
(ตัวต่อ
กิโลกรัม)
ราคา
สมุทรสาคร (บาท)
ราคาประเมิน สมาคมฯ (บาท)
     
40 0 0.0
50 0 0.0
60 0 0.0
70 0 0.0
80 0 0.0
90 0 0.0
100 0 0.0
 
ราคาประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557
ราคาประเมินใช้ระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2556
June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
             
1 2 3 4 5 6 7
             
8 9 10 11 12 13 14
             
15 16 17 18 19 20 21
             
22 23 24 25 26 27 28
             
29 30 1 2 3 4 5
             
 
 
 
ประเมินสถานการณ์การส่งออกปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
 
International Event Domestic Event Training


ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตการทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน


สถิติส่งออกไป Russia + ปัญหาและอุปสรรค์


ข้อมูลกุ้ง


ติดต่อขอซื้อภาพได้ที่
Tel : (662) 235-5622-4