TFFA TFFA MEMBER
   
PFP เติมฝันปันรักให้น้อง

เมตตา ปราบสุธา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด นำทีมผู้บริหาร 
ร่วมโครงการ “เติมฝันปันรักให้น้อง” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ
โดยมอบทุนอาหารกลางวัน และ มอบผลิตภัณฑ์
พร้อมจัดกิจกรรมระบายสีตุ๊กตา PFP Man ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา