TFFA TFFA MEMBER
   
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารบริการประชาชน
 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมมอบผลิตภัณฑ์บริจาคของสมาชิกสมาคมฯ ให้กระทรวงเกษตรฯ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่...
 
อ่านต่อ >>
ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 คุณอำไพ หาญไกรวิไลย์ คุณศิริวัลย์ ดุษฎีวุฒิกุล กรรมการบริหารสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ...
 
อ่านต่อ >>
   
เปิดโรงทานเพื่อบริการประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพ
 
ระหว่างวันที่ 1- 7 พฤศจิกายน 2559 คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้เปิดบูธโรงทานบริการประชาชนพี่น้องคนไทย...
 
อ่านต่อ >>
ครบรอบ 14 ปี วันสถาปนา มกอช.
 
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเข้าร่วมงานครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)...
 
อ่านต่อ >>
   
สนับสนุนอุปกรณ์อนุบาลและเพาะฟักลูกปูม้า
 
วันที่ 23 กันยายน 2559 คุณมนตรี พันธุโสภณสวัสดิ์ กรรมการสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบถังขนาดเล็กจำนวน 200 ใบ...
 
อ่านต่อ >>
กิจกรรมวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 2559
 
เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Against Child Labour Day) 2559 ทางสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ 4 โรงเรียน...
 
อ่านต่อ >>
   
World Day Against Child Labor 2015
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย นำโดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าไทย ในฐานะประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย...
 
อ่านต่อ >>
กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ
 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมกับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ
 
อ่านต่อ >>
   
ส่งความสุขเพื่อน้องชาวดอย
 
ชาวปกาเก่อญอเป็นชนเผ่าพื้นเมืองชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยมาหลายร้อยปี มีประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และความเชื่อที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง
 
อ่านต่อ >>
ซีฟู้ดไทยให้น้อง
 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้เดินทางไปมอบอาหารทะเลแช่แข็งให้กับ โรงเรียนวัดดอนจั่น
 
อ่านต่อ >>
   
วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 2557
 
วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Against Child Labour Day) 2014 สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย จัดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก
 
อ่านต่อ >>
วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก
 
เนื่องจากอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและประเทศไทยมีการอนุญาตให้
แรงงานต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพ
 
อ่านต่อ >>
   
โครงการค่ายการศึกษาแก้ปัญหา
แรงงานเด็ก
 
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้ร่วมสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ
“ป้องกันการใช้แรงงานเด็กในจังหวัดสมุทรสาคร”
 
อ่านต่อ >>
ข้อมูลปะการัง ( Coral )
 
ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจัดอยู่ในประเภท
สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง มีโครงสร้างเป็น
หินปูนห่อหุ้มตัวอันอ่อนนุ่ม...
 
อ่านต่อ >>
   
โครงการ “สร้างชีวิต ปลูกจิตสำนึก สู่การอนุรักษ์พันธุ์ปูอย่างยั่งยืน”
 
อ่านต่อ >>
โครงการ “รักษ์ท้องทะเลไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 10,000 กิ่ง”
 
Save the World Save the Coral อีกหนึ่งแนวคิดผ่านกิจกรรมดีๆ ของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
 
อ่านต่อ >>
   
วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก
 
สมาคมฯ ร่วมกับ องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) กรมประมง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
 
อ่านต่อ >>
กิจกรรม CSR ปล่อยปูม้าสู่ทะเล
 
อ่านต่อ >>
   
สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย มอบความสุขแก่เด็กไทย-เด็กข้ามชาติในวันเด็กฯ 57
 
 
อ่านต่อ >>
พิธีเปิด TUF Care Center ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน
 
อ่านต่อ >>
   
วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labor)
 
 
อ่านต่อ >>