TFFA TFFA MEMBER
   
Save the World Save the Coral อีกหนึ่งแนวคิดผ่านกิจกรรมดีๆ
ของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
นำโดยผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ และคณะสื่อมวลชน
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปะการังในเขตพื้นที่ช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด Save the World Save the Coral
ในโครงการ “รักษ์ท้องทะเลไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 10,000 กิ่ง” ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการต่อเนื่องที่สมาคมฯ จัดทำขึ้นโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี, มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
และบริษัทวินิไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้มีความสวยงามและยั่งยืนสืบไป
 
ภาพบรรยากาศ *คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพใหญ่