TFFA TFFA MEMBER
   

ส่งความสุขเพื่อน้องชาวดอย บ้านผาหมอน

     ชาวปกาเก่อญอเป็นชนเผ่าพื้นเมืองชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยมาหลายร้อยปี มีประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และความเชื่อที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้น ชาวปกาเกอะญอยังมีองค์ความรู้มากมายที่ทำให้ชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน เช่น การทำไร่หมุนเวียน การใช้ยาสมุนไพร การสร้างบ้าน งานหัตถกรรม เป็นต้น

     อย่างไรก็ตาม สภาพสังคมในปัจจุบันวิทยาการสมัยใหม่ถือเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ยิ่งมีความจำเป็นมากสำหรับทุกชนชั้นและทุกสาขาอาชีพ เพราะการทำงานทุกอย่างสามารถใช้กับคอมพิเตอร์ได้หมด ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิชาการ สาระคดี การ สื่อสารข้ามโลก การทำรายงาน การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ และช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนโลกใบนี้


     กลุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยงปกาเก่อญอบ้านผาหมอน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ได้จัดตั้งที่ทำการศูนย์ข้อมูลเยาวชน มีจำนวนสมาชิกกลุ่ม 50 คน เพื่อเป็น ที่ประสานงานในการทำด้านสิ่งแวดล้อม ต่อต้านยาเสพติดและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุมชนบ้านผาหมอน โดยประชากรในชุมชนเป็นผู้มีรายได้น้อยส่งผลให้ไม่สามารถที่จะสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์การพัฒนา การศึกษาได้อย่างเต็มที่ โดยที่ทำการเยาวชนบ้านผาหมอนยังคงขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็นแก่เยาวชน และเยาวชนยังอยู่ในสภาพด้อยโอกาสที่จะได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยจึงได้เดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม printer ให้กับกลุ่มเยาวชนบ้านผาหมอน และยังได้มอบอาหารทะเลแช่แข็งวึ่งได้รับความอนุเคราะห์มาจากสมาชิกสมาคมฯ ให้เยาวชนได้ไปประกอบอาหารอีกด้วย

สมาชิกสมาคมฯ ที่ร่วมสนับสนุนอาหารทะเลแช่แข็ง
     1. บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัด มอบ Tuna Skewer 60 ถุง ทอดมันกุ้ง+น้ำสลัด 30 ถุง น้ำแกงเขียวหวาน 30 ถ้วย กุ้งต้ม 71/80 10 กิโลกรัม
     2. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มอบ กุ้งผ่าผีเสื้อคลุกเกล็ดขนมปัง 36 กล่อง
     3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบ ลูกชิ้นปลาดอร์รี่แช่แข็ง 100 กิโลกรัม
     4. บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด มอบ กุ้งขาวแช่แข็ง 10 กิโลกรัม
 
ภาพบรรยากาศ