TFFA TFFA MEMBER
   

ครบรอบ 14 ปี วันสถาปนา มกอช.

     วันที่ 10 ตุลาคม 2559 สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเข้าร่วมงานครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมบริจาคสมทบทุนให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)

 
ภาพบรรยากาศ