สรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการปกป้องผลประโยชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากปัญหาแรงงาน

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้สรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการปกป้องผลประโยชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากปัญหาแรงงาน ดังนี้

1. สำนักงานฯ ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา Holland & Knight ในการดำเนินโครงการฯ แล้ว และจะเดินทางมารับทราบสถานการณ์ในประเทศไทยประมาณปลายเดือน กพ. หรือต้นเดือนมีค.นี้

2. กรอบระยะเวลาการจัดทำ Trafficking in Person (TIP) Report ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ดังนี้
  • 30 มค. วันสุดท้ายของการยื่น Information Submission จากรัฐบาลต่างชาติ
  • 2 กพ. TIP Office เสนอรายงาน Tier 2 Watch List Interim Report ต่อสภาคองเกรส
  • 14 กพ. สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยยื่นรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของไทยต่อ TIP Office
  • เดือนมิย. TIP Office เผยแพร่ 2014 TIP Report

3. กรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ดังนี้
  • 15 มค. วันสุดท้ายของการยื่น Information Submission จากรัฐบาลต่างชาติ
  • 30 กย. กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ Finding of the Worst Form of Child Labor, List of Goods Produced by Child Labor (สินค้าไทย : อ้อย กุ้ง ปลา สิ่งทอ และสื่อลามก) และ List of Goods Produced by Forced Labor or Indentured Child Labor (สินค้าไทย : สิ่งทอ และกุ้ง)

4. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำคณะเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ในสภาคองเกรสเดินทางเยือนไทยในช่วงเดือนเมย. 57