TFFA news Other news Newsletter
   
INFOFISH เปิดรับสมัคร Senior Trade Officer

     INFOFISH ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าสัตว์น้ำแห่งเอเซียและแปซิฟิก มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีบ ประกาศรับสมัครบุคลาการในตำแหน่ง Senior Trade Officer จำนวน 1 อัตรา กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยตรงที่ INFOFISH พร้อมทั้งสำเนารายละเอียดใบสมัครให้กรมประมงรับทราบด้วย โดยมีรายละเอียดการสมัครตามเอกสารแนบ สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.infofish.org


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม