TFFA news Other news Newsletter
   
ต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎณแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. สมาคมฯ นำโดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาให้
การต้อนรับนายวลาดีมีร์ อันเดรเชนโค ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุส พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ผู้ต้อนรับเกียรติยศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) และคณะผู้บริหารเบลารุส ณ ห้องประชุมสมาคมฯ

ในการเข้าพบครั้งนี้ สมาคมฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมภาคการเกษตร รวมถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในการทำการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ

โดยนายวลาดีมีร์ ได้แจ้งว่า ผู้บริโภคประเทศเบลารุสให้ความสนใจในกลุ่มสินค้าเกษตร และประมง รวมถึงสินค้าอื่น ๆ อาทิ อาหารทะเลแช่แข็ง ทูน่า ข้าว เครื่องเทศ ผักผลไม้อบแห้ง ผักผลไม้กระป๋อง พร้อมกันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเดินทางกับคณะนายกรัฐมนตรี ที่กำลังจะเยือนประเทศเบลารุสในเดือนมิถุนายน 2559 นี้ เพื่อจับคู่เจรจากับนักธุรกิจในการเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันในอนาคต

         
ภายบรรยากาศ