TFFA news Other news Newsletter
   
งานแถลงข่าว Busan International Seafood & Fisheries Expo 2016

เมื่อวันที่ 30 พฤาภาคม 2559 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าว
"Busan International Seafood & Fisheries Expo (ฺBISFE) ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมดุสิตธานี

โดยงาน BISFE ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 ณ หาดแฮอุนแด เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ จัดโดยสมาคมการ
ค้าการปะมงเกาหลี (Korea Fishery Trade Association) ร่วมด้วยพันธมิตร 400 บริษัท จัดแสดงสินค้ากว่า 800 ร้าน

         
ภายบรรยากาศ