TFFA news Other news Newsletter
   
KMI, 2016 International Seafood Trade Forum

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณ คุณอุดม จริยวิลาศกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณอาทร พร้อม
พัฒนภัค เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง Thailand Frozen Seafood Overseas Expansion Strategy ณ Challenger Hall เมืองทองธานี ให้กับ KOREA MARITIME INSTITUTE เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนมุมมองในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอาหารระหว่างไทย-เกาหลี

         
ภายบรรยากาศ