TFFA news Other news Newsletter
   
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในอุตสาหกรรมกุ้ง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และ ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณ เข้าร่วม
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในอุตสาหกรรมกุ้งกับสมาคมผู้เพาะฟักและสมาคมผู้เลี่ยงกุ้ง ณ โรงแรมดุสิตธานี

         
ภายบรรยากาศ