TFFA news Other news Newsletter
   
ประชุมเรื่องปัญหาสารตกค้าง (Antibiotic) ในวัตถุดิบกุ้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณ
ดร.นันทิยา อุ่นประเสริฐ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ประชุมเรื่องปัญหาสารตกค้าง (Antibiotic) ในวัตถุดิบกุ้ง กับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้ากุ้ง และผู้แทยจากกรมประมง

         
ภายบรรยากาศ