TFFA news Other news Newsletter
   
สวัสดีปีใหม่นายกสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมฯ

         
ภายบรรยากาศ