TFFA news Other news Newsletter
   
เยือนเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน

วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน คุณอุดม จริยวิลาศกุล ที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมฯ ในนามผู้แทน
ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมฯ เป็นผู้นำคณะเดินทางของสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและสมาคมประมงนอกน่านน้ำไทย เยือนเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน โดยมี Mr. Javed : Director General of Trade Development Authority of Pakistan (TDAP), Mr.Zafar : Director of Pakistan Fisheries Exporters Association และ Mr. Wasim : Director General of Marine Fisheries Department of Pakistan ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรม business matching ระหว่างบริษัทผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงของทั้งสองประเทศ และนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตสินค้าประมงในเมืองการาจีพร้อมกับเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงานของกรมประมงของปากีสถานในวันต่อไป

         
ภายบรรยากาศ