TFFA news Other news Newsletter
   
กรมประมง... มั่นใจบริโภคปลานิลปลอดภัยไร้โรค

จากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า การเลี้ยงปลานิลมีระบบการเพาะเลี้ยงปลานิลทำลายธรรมาชาติ มีไขมันไม่ไดีในปริมาณสูง และมี
สารตั้งต้นทำให้เกิดโรคมะเร็งตลอดจนมีการคัดแปลงตัดแต่งพันธุกรรมให้กลายเป็นปลานิล GMO สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้บริโภค ดังนั้น กรมประมงจึงได้จัดงานแถลงข่าว "กรมประมง...มั่นใจบริโภคปลานิลปลอดภัยไร้โรค" เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร ข่าวแถลงมั่นใจบริโภคปลานิลปลอดภัยไร้โรค