TFFA news Other news Newsletter
   
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2560

         
ภายบรรยากาศ