TFFA news Other news Newsletter
   
หารือคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2560 คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนายกลินท์ สารสิน ประธาน
กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบปะหารือและร่วมรับประทานอาหารร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน โดยมีนายคุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เป็นประธานในการต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ หอการค้าไทย-จีน ชั้น 9 อาคารไทย ซี.ซี. ถนนสาทรใต้

ทั้งนี้ การพบปะกันในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสององค์กร เป็นต้น

         
ภายบรรยากาศ