January
2014
l February
2014
l March
2014
l April
2014
l May
2014
l June
2014
l July
2014
l August
2014
l September
2014
l Octobrer
2014
l November
2014
l December
2014
l All
     

TFFA Newsletter
April 2014

 
   
     
     
 
     
ทิศทางห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตในแคนาดา

แคนาดาเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการแข่งขันในธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตมากที่สุดในโลก
รัฐบาลแคนาดามีความกังวลว่า การแข่งขันการตัดราคากันจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ
ที่ต่ำที่เกือบเข้าสู่สภาวะเงินฝืด (Deflation) ที่ผ่านมาการแข่งขันกันด้านราคาเพื่อ
ความอยู่รอด ได้ทําให้สินค้าหลายรายการต้องจําหน่ายในราคาปลีกที่ต่ำกว่าต้นทุน
เพื่อดึงดูดผู้ซื้อเข้ามาในร้าน อาทิ สินค้านมสด กล้วยหอม น้ำดื่ม ข้าวสาร ฯลฯ
โดยหวังว่าจะยอมขาดทุนในสินค้าบางรายการแต่จะไปกําไรในสินค้าอื่นเพื่อมา
ชดเชย อย่างไรก็ตามการแข่งขันด้านราคาอย่างเดียวกลับไม่ใช่ทางออกสําหรับ
ห้างเหล่านี้ เพราะทุกวันนี้ได้มีหลายห้างเริ่มใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
(Differentiation) โดยหันไปปรับปรุงห้างให้เป็นระดับไฮเอนด์
  แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิทยาศาสตร์โลกได้ออกมาแจ้งว่า ขณะนี้ระดับปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดแล้ว โดยปริมาณก๊าซเฉลี่ย
ในบรรยากาศ ที่วัดได้คือ 400 ส่วนในล้านส่วน หรือ 400 ppm ทั้งๆ ที่ปกติระดับ
ก๊าซฯ ในบรรยากาศโลก จะขึ้นสู่ระดับสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จากนั้น
ปริมาณเฉลี่ยรายเดือนก็จะลดลง แต่ขณะนี้เพิ่งเริ่มปี 2557 มาได้เพียงไม่กี่เดือน ซึ่งเป็นระดับที่ยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะนำพาพิบัติภัยทางธรรมชาติมาสู่มนุษย์จากการ
ที่โลกร้อนขึ้นมากน้อยเพียงใด และปริมาณการปลดปล่อยก๊าซของชาวโลกจะไป
ถึงจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ แต่มีการคาดการณ์แล้วว่าอุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา
แน่นอน และทะเลจะเป็นกรดมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอีก 2 นิ้ว
และจะก่อให้เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ปริมาณสัตว์น้ำลดลง การจับสัตว์น้ำ
ก็จะลดลงกว่า 50%
     
>>อ่านต่อ   >>อ่านต่อ
 
     
     
   
     
Insight Indonesia : รู้อิเหนา รู้เรา เข้าใจตลาด

สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีพื้นที่ทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทาง
ทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,070,606 ตารางกิโลเมตร
อินโดนีเซียมีประชากรมากถึง 245 ล้านคน มากเป็นอันดับ 3 ของโลก คิดเป็นครึ่ง
หนึ่งของประชากรทั้งหมดในอาเซียน ถือได้ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้
   
     
>>อ่านต่อ