Shrimp

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

กุ้ง ( Shrimp )

มีลำตัวขาวใส ขามีสีขาว หางสีแดง โดยเฉพาะบริเวณปลายหางจะมีสีแดงเข้ม กรีจะมีแนวตรงปลายงุ้มลงเล็กน้อย เมื่อโตขึ้นฟันกรีด้านบนจะมี 8 ฟัน และด้านล่าง 2 ฟัน ความยาวของกรี จะยาวกว่าลูกตาไม่มาก ที่สังเกตเห็นเด่นชัดที่สุดคือลำไส้ของกุ้งชนิดนี้จะโตเห็นได้ชัด และตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้

การวิวัฒนาการและการเปลี่ยนรูปร่างของกุ้ง

1. ลูกกุ้งวัยอ่อนในระยะหนึ่ง (ระยะนอเพลียส) เป็นลูกกุ้งที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะมีขนาดเล็ก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทั้งหมด 6 ครั้งภายใน 40 – 50 ชั่วโมง ระยะนี้ลูกกุ้งยังไม่กินอาหาร แต่จะได้อาหารส่วนใหญ่จากถุงอาหารที่ติดตัวมาและจะมีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ตามหน้าดิน

 • นอเพลียสที่ 1 ขนาดลำตัวประมาณ 0.30 มิลลิเมตร รูปร่างค่อนข้างกลม หัวโตเรียวเล็กไปทางด้านหาง มีระยางค์ 3 คู่ มีตาอันเดียวอยู่ระหว่างระยางค์คู่ที่ 1
 • นอเพลียสที่ 2 ขนาดลำตัวยาวประมาณ 0.30– 0.36 มิลลิเมตร ระยางค์เริ่มแบ่งออกเป็นปล้อง หนามปลายหางใหญ่ และยาวออก
 • นอเพลียสที่ 3 ขนาดลำตัวยาวประมาณ 0.36 – 0.38 มิลลิเมตร เริ่มปรากฏฐานของระยางค์ท้อง ปลายหางเรียวเล็ก มีหนาม 3 คู่
 • นอเพลียสที่ 4 ขนาดลำตัวยาวประมาณ 0.36– 0.40 มิลลิเมตร ปลายของระยางค์ท้องแยกออกเป็นสองแฉก มีหนามที่ปลายหาง 4 คู่
 • นอเพลียสที่ 5 ขนาดลำตัวยาวประมาณ 0.40– 0.44 มิลลิเมตร เริ่มมีเปลือกหัว ขากรรไกรกลม ลำตัวยาวออก ปลายหางแยกเป็น 2 แฉก
 • นอเพลียสที่ 6 ขนาดลำตัวยาวประมาณ 0.42– 0.50 มิลลิเมตร เปลือกหัวใหญ่ขึ้น ขากรรไกรยาวออกมีหนามที่ปลายทาง 7 คู่

2. ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่สอง (ระยะโปรโตซูเอีย) ลูกกุ้งจะมีลำตัวยาวขึ้น ส่วนหัวโตเห็นได้ชัด ลูกกุ้งจะค่อยๆ ลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำและเริ่มกินอาหาร อาหารของลูกกุ้งในระยะนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกแพลงค์ตอนและพืชเล็กๆ ลูกกุ้งจะเริ่มเดินทางเข้าหาฝั่ง และจะอยู่ในระยะที่สองประมาณ 4 วัน มีการเปลี่ยนแปลงลอกคราบสามครั้ง แต่ละครั้งจะมีรูปร่างดังนี้คือ

 • โปรโตซูเอียที่ 1 ขนาดลำตัวยาว 0.85– 1.00 มิลลิเมตร ลำตัวแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ส่วนอกแยกเป็น 6 ปล้อง ส่วนหัวมีเปลือกคลุมตลอด ตายังอยู่ภายในเปลือกมองเห็นเป็นจุดดำ แยกออกเป็น 2 ตา แต่ยังไม่มีก้านตา ระยางค์คู่ที่ 3 เปลี่ยนหน้าที่จากการช่วยในการว่ายน้ำมาทำหน้าที่ช่วยในการกินอาหาร ปลายหางมีหนาม 7 คู่ ระบบทางเดินทางเห็นได้ชัดเจนตลอดลำตัว
 • โปรโตซูเอียที่ 2 ขนาดลำตัวยาวประมาณ 1.20 – 1.40 มิลลิเมตร ตาโผล่พ้นเปลือกหัวมีก้านตายาว กรีแหลมยื่นไปข้างหน้าและงุ้มลงด้านล่างเล็กน้อย ระหว่างตามีหนาม 1 คู่ บนเปลือกหัว เปลือกหัวเริ่มขยายออกคลุมส่วนอกและที่ส่วนท้องเริ่มแบ่งเป็น 5 ปล้อง ส่วนหางแยกเป็นสองแฉกและมีขนข้างละเจ็ดเส้น
 • โปรโตซูเอียที่3 ขนาดลำตัวยาวประมาณ 1.50 – 2.00 มิลลิเมตรแพนหางชั้นนอกมีขนาดใหญ่กว่าแพนหางอันใน รอบๆ แพนหางมีขน มีระยางค์ว่ายน้ำเกิดขึ้นที่ปล้องอกทั้ง 5 ปล้อง

3. ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่สาม (ระยะไมซิส) ลูกกุ้งในระยะนี้มีลักษณะคล้ายพ่อแม่มากขึ้น สามารถมองเห็นได้ชัด จะอยู่ในระยะนี้ประมาณเจ็ดวัน มีการเปลี่ยนแปลง 3 ระยะคือ

 • ไมซิสที่ 1 ส่วนหัวกับส่วนอกเชื่อมติดกันระยางค์อกยังคงทำหน้าที่ว่ายน้ำ ปลายระยางค์แบ่งเป็น 2 แฉก ส่วนท้องแบ่งออกเป็น 6 ปล้อง หนามบนปล้องท้องที่ 1 และ 2 หายไป ปลายหางมีหนาม 8 คู่ หนวดคู่ที่ 1 เริ่มแบ่งเป็น 3 ปล้อง ปลายหางเป็นสองแฉก ลำตัวมีความยาวประมาณ 2.50 – 3.00 มิลลิเมตร
 • ไมซีสที่ 2 ส่วนหัวกับส่วนอกเชื่อมติดกันอย่างสมบูรณ์ มีเปลือกหัวคลุมตลอดระยางค์คู่ที่ 1 ถึง 3 ตรงปลายเปลี่ยนเป็นก้ามหนีบ ระยางค์ว่ายน้ำที่ปล้องท้องเจริญขึ้น หนามบนปล้องที่ 3 หายไป หางเว้าเล็กน้อย ลำตัวมีความยาวประมาณ 3.00– 3.45 มิลลิเมตร
 • ไมซิสที่ 3 ขาว่ายน้ำเจริญขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ปล้อง มีฟันกรี 1- 2 อัน ที่สันกรีบน ลำตัวมีความยาวประมาณ 4.04 – 4.50 มิลลิเมตร

4. ลูกกุ้งวัยอ่อนในระยะที่สี่(ระยะโพสลาวา) คือระยะตัวอ่อนขั้นสุดท้าย ระยะนี้ลูกกุ้งจะมีตัวยาวประมาณ 5.50 มิลลิเมตร ลูกกุ้งมีระยางค์ครบเหมือนกุ้งเต็มวัย ลูกกุ้งจะวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ จนเข้าสู่กุ้งวัยรุ่น โดยแบ่งเป็น 25 ระยะ ภายใน 25 วัน เรียกว่าโพสลาวาที่ 1 (พี1) เรื่อยไปจนถึงโพสลาวาที่ 25 (พี25) หลังการลอกคราบแต่ละครั้งรูปร่างลักษณะจะเปลี่ยนแปลงไปสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ลูกกุ้งจะมีสีเหลืองใส มีลายหรือจุดเกิดขึ้น กรียาวออก หนามบนลำตัวหายไปหมด ลูกกุ้งจะเลี้ยงตัวอยู่บริเวณป่าไม้ชายเลน หรือในแหล่งน้ำกร่อย ประมาณ 3 – 4เดือน ก็จะเติบโตเป็นกุ้งวัยรุ่น เมื่ออายุได้ประมาณ 6 เดือน กุ้งจะเดินทางสู่ทะเลเพื่อผสมพันธุ์ต่อไป

     การลอกคราบ กุ้งจำเป็นต้องลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโต ทั้งนี้เพราะเปลือกกุ้งเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถเพิ่มขนาดได้เหมือนกับเปลือกหอยหรือกระดองเต่าได้ ดังนั้นในการเพิ่มขนาดตัวของกุ้งแต่ละครั้งจึงจำเป็นต้องสลัดเอาเปลือกเก่าทิ้งไปแล้วสร้างเปลือกใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าขึ้นมาแทน กุ้งจะเริ่มลอกคราบตั้งแต่ฟักออกจากไข่เพียงไม่กี่ชั่วโมง และจะลอกคราบไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิต

     กุ้งนับเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากของไทย โดยมีการพัฒนาจากการทำนากุ้งที่ใช้พันธ์กุ้งในธรรมชาติ โดยนำพ่อพันธ์แม่พันธ์ที่สมบูรณ์จากทะเลมาเพาะเลี้ยง โดยสูบน้ำทะเลเข้ามาเก็บไว้ระยะหนึ่งแล้วเก็บเกี่ยวซึ่งใช้พื้นที่มากโดย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ่อดินขนาดใหญ่ และพัฒนามาสู่ธุรกิจการเลี้ยงแบบหนาแน่น (Intensive Culture) โดยผู้เลี้ยงกุ้งหันมาใช้ลูกพันธุ์ที่ได้จากโรงเพาะฟักมาปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง ในระยะแรกของการเลี้ยงในประเทศไทยเป็นกุ้งกุลาดำ ต่อมาในปัจจุบันมีการเลี้ยงน้อยลง เนื่องจากการเลี้ยงที่ไม่คำนึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศทำให้มีปัญหากับผลผลิต เช่น การเกิดโรคต่างๆ ของกุ้ง ทำให้เกษตรกรหลายรายเลิกการเลิ้ยงกุ้งกุลาดำ ส่วนกุ้งในธรรมชาติก็มีปริมาณไม่มากเพียงพอสำหรับการแปรรูปเพื่อการส่งออก

     กุ้งขาวแวนนาไมน์นับว่าเป็นตัวแทนของกุ้งกุลาดำ ซึ่งมีสายพันธ์มาจากแถบอเมริกา ชิลี และเปรู โดยเราจะนิยมใช้สายพันธ์ของฟอริด้าเพราะมีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศ เลี้ยงง่าย โตไว และให้ผลผลิตสูงกว่ากุ้งกุลาดำ จึงเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกร กุ้งขาวจะปรับตัวได้ดีแม้อยู่ในน้ำที่มีความเค็มต่ำและยังสามารถเลี้ยงได้ทุกฤดู ปัจจุบันตลาดกุ้งขาวนับว่ามีอยู่กว่า 90% ของกุ้งทั้งหมด แม้รสชาติจะไม่อร่อยเท่ากุ้งกุลาดำแต่ก็ไม่ถึงกับแตกต่างกันมากนัก

     กุ้งนั้นมีโคเรสเตอรอลชนิดที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ และกุ้งยังอุดมไปด้วย แร่ธาตุ โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่น กระปรี้กระเปร่า และแคลเซียมที่อยู่ในเปลือกกุ้งยังสามารถช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงอีกด้วย

 กุ้งขาวเด็ดหัวไว้หาง Headless shell-On (White Shrimp)

 กุ้งกุลาดำเด็ดหัวไว้หาง Headless shell-On (Black Tiger Shrimp)

กุ้งปลอกเปลือกเอาไส้ออกและไว้หาง Peeled Deveined Tail-On 

 กุ้งสดผ่าหลังไม่ปลอกเปลือก Easy Peel

 กุ้งยืดหรือกุ้งโนบาชิ Strength Shrimp

 


ผลิตภัณฑ์ปรุงสุก Cooked Product

กุ้งสุกทั้งตัว Cooked Head-on Shell on 

กุ้งสุกปลอกเปลือกเอาไส้ออกและไว้หาง Cooked Peeled Deveined Tail-On 

กุ้งสุกเด็ดหาง Cooked Peeled Deveined Tail-Off 

Our Phone

CALL US ON (662) 235-5622-4

Our E-mail

thai-frozen@thai-frozen.or.th

Our Location

Google map : 13.722827, 100.530781

Search

X

Right Click

No right click