Research

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปลาทู กรมประมง

คุณตรีรัตน์ เชาวน์ทวี คณะอนุกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์ปู สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับแนวทางการกำหนด Minimum Landing Size (MLS) ของปูม้าบองไทย ซึ่งมีข้อสรุป ดังนี้

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

สมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าอย่างยั่งยืนของไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง WWF ประเทศไทย

Our Phone

CALL US ON (662) 235-5622-4

Our E-mail

thai-frozen@thai-frozen.or.th

Our Location

Google map : 13.722827, 100.530781

Search

X

Right Click

No right click